Cubil

1. m. Sitio donde los animales, principalmente las fieras, se recogen para dormir.
2. m. Cauce de las aguas corrientes.

2016-2021

CUBIL es fixa en el rastre i la petjada de l’acció humana i del pas del temps. Ho fa des de dues escales temporals diferents: l’escala geològica de milions d’anys i una escala de temps més humana, en una zona on el temps sembla estar aturat. Una aproximació pausada amb un interès de coneixement. No val la mirada llunyana, aliena i estereotipada.

El projecte es desenvolupa a partir de l’any 2016 fins al 2021 al nord de Granada, concretament al municipi anadalús d’Orce, a la depressió de Guadix-Baza. Aquest és conegut pels seus jaciments paleontològics i sobretot pel fòssil VM-0 descobert el 1982 a Venta Micena, el qual va generar una gran controvèrsia científica. Aquest és el punt de partida del treball. La prehistòria ocupa més del 99% del total de la història de la humanitat. Avui, què en podem registrar en unes poques mil·lèsimes de segon de tot aquest pas del temps? Què se’ns mostra i què se’ns amaga?

 
 
 

L’any 1976 el paleontòleg Josep Gibert va localitzar un dels jaciments més destacats del Plistocè inferior europeu. El 1983 es va publicar un article on es presentava el fragment de crani humà (VM-0) trobat en aquest jaciment. Se li atribuïa una edat d’1,4 milions d’anys i assenyalava la zona com el bressol de la civilització a Europa. Tot i la revolució que va suposar en l’àmbit de paleoantropologia europea, aviat es va deslligar una gran controvèrsia en la premsa espanyola, que atribuïa el fragment de crani a un èquid. Unes evidències fòssils i lítiques que revolucionen les teories de la colonització d’Europa pels primers homínids. Una troballa en el lloc i moment inadequats.

 
Cubil 01 - Sergi Batlle
Compartir